Organy

  1. Zarząd

 

  1. Diana Sinkiewicz – prezes zarządu*
  2. Robert Lewandowski  – wiceprezes zarządu*
  3. Tomasz Czubara – członek zarządu*

 

  1. Rada Nadzorcza

 

  1. Halina Kozak – przewodnicząca*
  2. Małgorzata Jacyna – członek*
  3. Zbigniew Wojciul – członek*

 

* funkcje ustalone wewnętrznie