Bezpłatne członkostwo w ZZPP (Zachodniopomorskim ZPP) - Zachodniopomorskim Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wypełniając poniższą deklarację:

 • Zyskujesz status członka organizacji lokalnej należącej do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ze wszystkimi związanymi z tym korzyściami, a jednocześnie zrzeszasz się w suwerennej organizacji pracodawców (działającej w oparciu o Ustawę z dnia 23.05.1991r. o organizacjach pracodawców) broniącej interesów przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego.
 • Dołączasz bez zbędnych formalności oraz bez obowiązkowego uczestniczenia w spotkaniach i projektach.
 • Możesz przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i regionie.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • Prestiż. Członkostwo w największej i najbardziej rozpoznawalnej strukturze zrzeszającej przedsiębiorców i pracodawców. Otrzymacie certyfikat w postaci fizycznej oraz elektronicznej, a także zestaw upominków, które wręczymy Wam podczas osobistego spotkania.
 • dobry.biz. Dostęp do rozwijającego się portalu dobry.biz, który umożliwia zarówno uzyskanie bezpłatnych porad (prawnych, ekonomicznych i menedżerskich), jak i pozyskanie nowych partnerów biznesowych czy klientów, a także otrzymywanie wyników badań i raportów dotyczących gospodarki, rynku pracy i  prawodawstwa, opracowywanych przez ZPP.
 • Polisa. Wsparcie naszej organizacji w przypadku ewentualnych nieporozumień (a nawet konfliktów) z urzędami i urzędnikami.
 • Informacja. Bieżące informowanie o planowanych i wprowadzanych zmianach prawa dotyczącego przedsiębiorców, a także zbieranie uwag i pomysłów od przedsiębiorców zrzeszonych w ZZPP na temat obowiązującego prawa i przekazywanie do ZPP i do Rzecznika MŚP, celem wspólnego działania na rzecz odpowiednich zmian.
 • Współpraca. Kooperacja z regionalnym otoczeniem biznesu, w tym głównie z samorządowcami, celem poprawy lokalnych i regionalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwość zgłaszania problemów pod obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 • Etos przedsiębiorcy. Wspólne tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości, przedsiębiorców i wolnego rynku oraz krzewienie regionalnego patriotyzmu gospodarczego.
 • Integracja, promocja, rozwój. Integrowanie społeczności przedsiębiorców, promowanie Waszych firm i produktów oraz przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorców zrzeszonych w ZZPP (np. poprzez konferencje, szkolenia, publikacje).

Więcej informacji o korzyściach wynikających z członkostwa w Zachodniopomorskim ZPP (oraz w strukturach Związku Przedsiębiorców i Pracodawców) znajdziecie w naszej ofercie do pobrania tutaj.

Składki członkowskie

 • Mikrofirmy (do 9 zatrudnionych na umowę o pracę) płacą 750 zł za 12 miesięcy członkostwa.
 • Małe firmy (10-49 zatrudnionych na umowę o pracę) płacą 1500 zł za 12 miesięcy członkostwa.
 • Średnie firmy (50-249 zatrudnionych na umowę o pracę) płacą 3000 zł za 12 miesięcy członkostwa.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto bankowe Zachodniopomorskiego ZPP:

Numer konta:
14 8566 0003 0601 0076 5005 0001
Bank:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
Tytuł:
Składka członkowska
Odbiorca:
Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 30, 75-211 Koszalin
NIP:
6692535185

Deklaracja członkowska

(*pola wymagane)