Bezpłatne członkostwo w ZZPP (Zachodniopomorskim ZPP) - Zachodniopomorskim Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wypełniając poniższą deklarację:

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • Reprezentacja. Zyskujesz silnego reprezentanta w działaniach na rzecz zmian korzystnych dla przedsiębiorców. Abolicja ZUS, zatrzymanie podatku jednolitego, zmniejszenie wysokości składek dla najmniejszych przedsiębiorców, legalizacja sprzedaży przetworzonej i nieprzetworzonej żywności przez rolników - to tylko niektóre z dotychczasowych sukcesów ZPP.
 • Ochrona. Dysponujesz ochroną prawną Biura Interwencji ZPP w przypadku nieuzasadnionych działań ze strony organów rządowych i samorządowych. Na Pakiet Ochronny składają się pisemne i osobiste interwencje, wydawanie oświadczeń w mediach, udział jako strona w sprawach sądowych i administracyjnych, 25% zniżka na reprezentację w rekomendowanych kancelariach.
 • Przełożenie. Możesz brać udział w – szeroko nagłaśnianych w mediach – cyklicznych badaniach nastrojów gospodarczych przeprowadzanych wśród przedsiębiorców z sektora MŚP. Masz także możliwość zgłaszania poprzez ZPP uwag do bieżących projektów legislacyjnych.
 • Komisje Branżowe i Grupy Sektorowe – możesz dołączyć (lub być liderem) do zespołów branżowych – nikt lepiej jak Ty nie zna Twojej branży, masz więc możliwość realnego wpływu na poprawę warunków prowadzenia biznesu w swojej branży. Zespoły przekazują swoje postulaty, ukazują potrzeby i niezbędne dla branży rozwiązania – te konkrety przekazujemy naszemu działowi legislacyjnemu w centrali (ZPP Warszawa), który pracuje nad propozycjami wprowadzenia zmian w prawie i procesach legislacyjnych. PAMIĘTAJ, że nasi eksperci cały czas są obecni we wszystkich ministerstwach i instytucjach, walcząc o dobro naszych członków.
 • Monitoring i współpraca z instytucjami państwa i samorządu – ZZPP ma swoich przedstawicieli w najważniejszych placówkach oddziałowujących na biznes – nasi przedstawiciele (członkowie ZZPP) są delegowani do zespołów roboczych przy Rzeczniku MŚP, Radzie dialogu Społecznego, Komitecie Monitorującym Fundusze UE przy Urzędzie Marszałkowskim, NFZ, Radach opiniujących potrzeby rozwoju zawodowego rynku przy Urzędach Pracy i wielu innych. Ty także możesz dołączyć do osób, które mają wpływ na polską i regionalną gospodarkę.
 • Promocja. Możesz m.in. korzystać ze specjalnych ofert, oraz promować swoją ofertę w ramach ogólnopolskiego programu ZPP – zobaczą ją wszystkie firmy członkowskie z Polski (ponad 54 tys. członków ZPP). Uzyskujesz również możliwość zamieszczenia informacji o sobie i swojej firmie w nośnikach ZZPP.
 • Wiedza. Otrzymujesz cotygodniową porcję wiedzy z zakresu prawa, podatków, legislacji, sposobów finansowania oraz rozwoju, w postaci Biuletynu Prawo & Legislacja. Możesz także korzystać z nieodpłatnych konsultacji w instytucjach ogólnopolskiego ZPP. W ramach członkostwa możesz brać udział w wybranych szkoleniach z szerokiego zakresu tematyki związanej z prawem, legislacją, podatkami, czy kompetencjami miękkimi (np. zarządzanie, sprzedaż i marketing, obsługa klienta, wystąpienia publiczne i in.).
 • Networking. Dajesz sobie szansę na poznanie wielu innych przedsiębiorców, którzy myślą podobnie, jak Ty! Zyskujesz także możliwość pozyskania nowych kontrahentów.

Składki członkowskie

 • Mikrofirmy (do 9 zatrudnionych na umowę o pracę) płacą 750 zł za 12 miesięcy członkostwa.
 • Małe firmy (10-49 zatrudnionych na umowę o pracę) płacą 1500 zł za 12 miesięcy członkostwa.
 • Średnie firmy (50-249 zatrudnionych na umowę o pracę) płacą 3000 zł za 12 miesięcy członkostwa.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto bankowe Zachodniopomorskiego ZPP:

Numer konta:
14 8566 0003 0601 0076 5005 0001
Bank:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
Tytuł:
Składka członkowska
Odbiorca:
Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 30, 75-211 Koszalin
NIP:
6692535185

Deklaracja członkowska

(*pola wymagane)