O nas

Jesteśmy suwerenną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców działających na Pomorzu.

Reprezentujemy w naszym regionie ogólnopolski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - największą organizację pracodawców w Polsce.

Zrzeszamy firmy każdej wielkości, od jednoosobowych działalności gospodarczych po przedsiębiorstwa duże. Członkostwo w naszej organizacji jest całkowicie pozbawione biurokracji, chociaż zachęcamy do aktywnego włączania się w podejmowane przez nas działania na rzecz MŚP.

Celem ZZPP jest uczynienie z Polski najbardziej przyjaznego biznesowi kraju w OECD. Wspieramy biznes i skutecznie reprezentujemy potrzeby i interesy naszych Członków. 

ZZPP nie jest związany z żadną partią ani organizacją polityczną - nie popiera, ani nie zwalcza żadnej z nich. Wspiera projekty niezależnie od źródła ich pochodzenia.


Działania ZZPP

Reprezentowanie przedsiębiorców i pracodawców:

 • Reprezentatywna organizacja pracodawców zasiadająca w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego
 • Reprezentacja przedsiębiorców zasiadająca w Komitecie Monitorowania Funduszy UE przy Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim
 • Reprezentant pracodawców w radzie regionalnej Narodowego Funduszu Zdrowia 
 • Członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP
 • Reprezentacja przedsiębiorców w zespołach branżowych przy Biurze Rzecznika MŚP
 • Reprezentacja w Radzie Platformy Przemysłu Przyszłości
 • Dwóch przedstawicieli ZPP w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w Brukseli
 • Wiceprezes ZPP pełni rolę współprzewodniczącego EU-Ukraine Civil Society Platform (EU-Ukraine CSP) po stronie Unii Europejskiej
 • ZPP to założyciel i wiodący członek European Enterprise Alliance w Brukseli (21 organizacji z 7 państw regionu CEE). Członek SME Connect
 • Przedstawiciele ZPP w Radzie Ochrony Pracy, w Radzie Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz w szeregu innych instytucji oraz organów

 

Działania:

 • Przyczynianie się do rozwoju regionalnych firm
 • Integrowanie społeczności przedsiębiorców
 • Promowanie przedsiębiorców zrzeszonych w ZZPP
 • Krzewienie patriotyzmu gospodarczego
 • Badania i raporty gospodarcze i branżowe
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości, przedsiębiorców i wolnego rynku
 • Organizowanie wydarzeń, sympozjów, konferencji, szkoleń, warsztatów itp.
 • Zachęcanie do powstawania nowych MŚP, w tym startupów
 • Zbieranie uwag i pomysłów od przedsiębiorców zrzeszonych w ZZPP nt. polskiego prawa gospodarczego celem realizowania wspólnych działań na rzecz wprowadzania potrzebnych zmian
 • Współpraca z samorządami w celu poprawy lokalnych i regionalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej
 • Współpraca z sektrorem edukacji i nauki
 • Ochrona firm przed skutkami przerośniętej biurokracji oraz przed absurdalnymi decyzjami urzędowymi
 • Komisje Branżowe i Grupy Sektorowe

 

Manifest Przedsiębiorców i Pracodawców

Przedsiębiorcy wszystkich branż łączcie się!

Przedsiębiorców zatrudniających do 250 pracowników jest ponad 2 mln. Wytwarzamy ponad 60% PKB. Tworzymy ponad 70% miejsc pracy – niemal 3/4 Polaków pracuje w naszych firmach.

Mimo iż fundamentem, na którym stoi polska gospodarka, są  małe i średnie firmy, nie jesteśmy poważnie traktowani przez własne rządy. Kolejne obietnice i kampanie wyborcze niosą za sobą wyłącznie puste slogany, za którymi nie idą żadne realne działania. Nasza praca w znacznej części polega na zmaganiu się z niepotrzebnymi przepisami, regulacjami i biurokracją zamiast na rozwoju naszych przedsięwzięć.

Organizując się w obronie naszego prawa, możemy ten stan rzeczy zmieniać.

Dlatego powołaliśmy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który obok realizacji naszych interesów zawodowych, będzie zmierzał do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

Dołącz do nas

Należymy do ZPP

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji biznesowych w Polsce (i pierwszą wśród organizacji pracodawców). Jego celem jest rzeczywista reprezentacja MŚP przed organami państwowymi i samorządowymi oraz dążenie do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Główne postulaty ZPP:

 • Uproszczenia prawa gospodarczego,
 • Szybsze rozstrzyganie sporów sądowych,
 • Przebudowa systemu podatkowego,
 • Obniżenie kosztów pracy,
 • Ograniczenie obowiązków biurokratycznych.

Więcej na stronie: www.zpp.net.pl

Dołącz do nas

Wypełnij deklarację członkowską Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, klikając w poniższy link:

Deklaracja członkowska

Kontakt

  +48 726 702 777

  biuro@zzpp.net.pl